Klartecken för nya bostäder vid Åkerö Brofäste

Under hösten 2016 vann Lillskär tillsammans med Arcum arkitektkontor i Uppsala, en markanvisningstävling vid Åkerö Brofäste.

Detaljplanen överklagades och Lillskär har under en längre tid väntat på rättsprocessen som pågått kring denna.

Under mars 2023 fastslogs att Mark- och miljödomstolen inte har några invändningar mot Leksands kommuns detaljplan, vilket innebär att arbetet med bostadsplanerna kan återtas.  

Projektet möjliggör ca 50-60-talet lägenheter.

Här kan du läsa mer om projektplanerna!