Åkerö Brofäste, Leksand

  • Bostadsrätt
  • Leksand
  • Åkerö Brofäste

Området Åkerö Brofäste ligger i centralt attraktivt läge i Leksand och kommande planer kommer att kunna rymma ytterligare lägenheter. Det nya kvarteret består av en mer småskalig del med fyravåningshus samt en högre, modernare, byggnad närmast rondellen. Arkitekturen knyter väl an till Dalarnas traditionella byggnation, men med en modern touch. Faluröda fyravåningshus med träpanel knyter an till det traditionella dalarna, medan de högre putsade huskropparna skapar ett kontemporärt blickfång i slutet av bron över Österdalälven. Här planeras för ca 58 bostäder och två lokaler.

Anmäl ditt intresse nedan för att få löpande information om projektet!

Kontakt:
Carolina Hagren, 072-527 92 00  carolina.hagren@lillskar.com
Orphei Drängars Plats 1 , 753 11 Uppsala

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planerar
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Byggstart
Design
Inflytt