Åkerö Brofäste, Leksand

  • Bostadsrätt
  • Leksand
  • Åkerö Brofäste

Området Åkerö Brofäste ligger med ett centralt, attraktivt läge i Leksand.

Detaljplanen för Åkerö Brofäste överklagades i Mark- och miljödomstolen och Lillskär har under denna tid väntat på rättsprocessen kring denna. Arbetet med projektet handlar än så länge om skisser då vi jobbar utifrån den detaljplan som kommunen så småningom väntas godkännas.

I väntan på att Mark- och miljödomstolen gör sin bedömning rullar projektet i lågfart. De bilder på hus som hittills gjorts är grovhuggna skisser och mer detaljerade förslag kommer först när det blir dags för en bygglovsansökan.

Det nya kvarteret har utformats av Arcum arkitektkontor i Uppsala. Arkitekturen knyter väl an till Dalarnas traditionella byggnation, men med en modern touch i faluröda hus med grå detaljer. Här planeras det för ca 50-60 bostäder och två lokaler.

Anmäl ditt intresse nedan för att få löpande information om projektet!

Kontakt:
Carolina Hagren, 072-527 92 00  carolina.hagren@lillskar.com

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planerar
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Byggstart
Design
Inflytt