Åkerö Brofäste, Leksand

  • Bostadsrätt
  • Leksand
  • Åkerö Brofäste

Området Åkerö Brofäste ligger med ett centralt, attraktivt läge i Leksand. Detaljplanen som nu är ute för samråd tillåter oss bygga upp till sex våningar i det nya kvarteret som utformas av Arcum arkitektkontor i Uppsala. Arkitekturen knyter väl an till Dalarnas traditionella byggnation, men med en modern touch i faluröda hus med grå detaljer. Här planeras det för ca 50-60 bostäder och två lokaler. Planerad försäljningsstart under 2021.

Anmäl ditt intresse nedan för att få löpande information om projektet!

Kontakt:
Carolina Hagren, 072-527 92 00  carolina.hagren@lillskar.com

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planerar
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Byggstart
Design
Inflytt