Solhöjden, Timrå

  • Bostadsrätt
  • Timrå
  • Solhöjden

Ett nytt bostadsläge i Timrå!

Lillskär har erhållit en markanvisning för att bygga radhus på Solhöjden i Timrå!

Området 

På en yta om ca 30 hektar planeras just nu Solhöjden, ett nytt bostadsområde i skogsområdet mellan Solhöjden och Böle i Timrå. Området bedöms ha mycket höga boendekvaliteter i en södersluttning med god utblick över Klingerfjärden och omedelbar närhet till skog och natur. Solhöjden kommer att bestå av småhustomter, parhus, radhus och flerfamiljshus. Längst upp i området planeras det för två punkthus med utsikt över hav och älv i alla riktningar. Fokus kommer att läggas på huvudgatorna genom området där separat gång- och cykelväg anläggs i syfte att binda ihop de omkringliggande bostadsområdena med Solhöjden och därigenom skapa en sammanhållande helhet med nya attraktiva promenadstråk och vistelsemiljöer. Solhöjden utgör Timrå kommuns största bostadssatsning på många år och har potential att utvecklas till ett av Norrlands allra bästa lägen.

Såväl skola (f- åk 6) som matvaruaffär finns inom gångavstånd. Med cykel nås den nya simhallen, arenaområdet samt högstadium och gymnasium. Inom gångavstånd finns även det uppskattade Fagerviksfältet och strandpromenaden – där aktiviteter såsom disc-golf, äventyrsgolf, pulkabacke, fotbollsplaner och golfbana över tid växt fram i vårt absolut bästa läge.

Från plan till handling – detta händer i området

I juni 2023 fastställdes detaljplanen, ett beslut som innebär att den första visionen för området är klar. Under sommaren vann planen laga kraft och nästa steg i processen kan nu tas för att förverkliga visionen. Under förutsättning att allt går som planerat kommer avverkning, markberedning och byggandet av vägar att genomföras under 2024. Planen är att byggstart kommer ske under 2025 och den första inflyttningen sker redan senare samma år. På Solhöjden kommer många möjligheter finnas där du kan anpassa ett framtida hem efter dina prioriteringar och önskemål. Arbetet med Solhöjden har stort fokus på att skapa förutsättningar för blandad bebyggelse för boende i livets alla skeden.

Lillskärs projekt

Lillskär planerar här att uppföra ca 25 bostadsrättsradhus i trä.

Visionsbild

Flera byggherrar har tilldelats markanvisningar i området

Projektet Solhöjden är den största bostadssatsningen i Timrå på många år. Kommunen har ett befolkningsmål på 20 000 invånare till år 2035 och projektet är en viktig del av kommunens strävan mot detta mål. Vidare kommer kommunens Träbyggnadsstrategi samt hållbarhetsmålen i Agenda 2030 att utgöra centrala utgångspunkter för det stundande planarbetet, vilket är viktigt och glädjande säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

6 olika byggherrar har fått markanvisning på Solhöjden. Husen kommer att byggas i en södersluttning mellan Fagervik, Böle och Sörberge, med utsikt mot havet. Här kan du se en 3D karta över området: 3D kartan

Läs mer om området

Läs mer på Solhöjdens hemsida Solhöjden – nytt bostadsområde – Timrå

Intresserad?

Fyll gärna i intresseanmälan så får du förhandsinformation inför säljstart!

Observera att bilder och information på denna sida är framtagna i tidigt projektskede och förändringar under projektering och byggtid kan förekomma.

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planering
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Design
Besiktning
Inflyttning