Solhöjden, Timrå

  • Bostadsrätt
  • Timrå
  • Solhöjden

Lillskär har erhållit en markanvisning för att bygga hus på Solhöjden i Timrå!

På en yta om ca 30 hektar planeras just nu Solhöjden, ett nytt bostadsområde i skogsområdet mellan Solhöjden och Böle i Timrå. Målet är att det om några år ska vara en plats för villor, radhus, parhus och flerfamiljshus. Projektet Solhöjden är den största bostadssatsningen i Timrå på många år. Kommunen har ett befolkningsmål på 20 000 invånare till år 2035 och projektet är en viktig del av kommunens strävan mot detta mål. Vidare kommer kommunens Träbyggnadsstrategi samt hållbarhetsmålen i Agenda 2030 att utgöra centrala utgångspunkter för det stundande planarbetet, vilket är viktigt och glädjande säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

6 olika byggherrar har fått markanvisning på Solhöjden; Lillskär, Ekeblad Bostad, Boklok, Contractor, Westerlinds och en privat fastighetsägare. Husen kommer att byggas i en södersluttning mellan Fagervik, Böle och Sörberge, med utsikt mot havet. Detaljplanen är ute på samråd till den 14 januari 2023. Därefter gås synpunkterna från samrådstiden igenom för att se om det är något som ska ändras och förhoppningen är att ha en antagen detaljplan vid halvårsskiftet 2023.

Det är ett stort område om ca 30 hektar skogsmark som ansluter mot Solbacken och Radhusgatan i norr samt Rapsgränd och Norra Fagerviksvägen i söder. Området bedöms ha mycket höga boendekvaliteter i en södersluttning med god utblick över Klingerfjärden och omedelbar närhet till skog och natur. Såväl skola (f- åk 6) som matvaruaffär finns inom gångavstånd. Med cykel nås den nya simhallen, arenaområdet samt högstadium och gymnasium. Inom gångavstånd finns även det uppskattade Fagerviksfältet och strandpromenaden – där aktiviteter såsom disc-golf, äventyrsgolf, pulkabacke, fotbollsplaner och golfbana över tid växt fram i vårt absolut bästa läge.

Solhöjden kommer att bestå av småhustomter, parhus, radhus och flerfamiljshus. Längst upp i området planeras det för två punkthus med utsikt över hav och älv i alla riktningar. Fokus kommer att läggas på huvudgatorna genom området där separat gång- och cykelväg anläggs i syfte att binda ihop de omkringliggande bostadsområdena med Solhöjden och därigenom skapa en sammanhållande helhet med nya attraktiva promenadstråk och vistelsemiljöer. Solhöjden utgör Timrå kommuns största bostadssatsning på många år och har potential att utvecklas till ett av Norrlands allra bästa lägen.

Intresserad?

Fyll gärna i intresseanmälan så får du förhandsinformation inför säljstart!

Observera att bilder och information på denna sida är framtagna i tidigt projektskede och förändringar under projektering och byggtid kan förekomma.

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planering
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Design
Besiktning
Inflyttning