Rosendal, Etapp 4

  • Bostadsrätt
  • Uppsala
  • Rosendal

Sveriges första klimatpositiva stadsdel, Rosendal

Tillsammans med Arkitekterna Krook och Tjäder samt Bjerking utvecklar vi här Rosendal etapp 4, kvarter D (Sandmarksgatan/Soldatvägen) som blir en del av Sveriges första klimatpositiva stadsdel. Lillskär är en av fyra byggherrar (Trähem, Folkhem trä, Nrep) som Uppsala kommun samarbetar med gällande stadsdelen Rosendal. Målet är att göra stadsdelen klimatpositiv genom att bl.a. använda återbrukat material samt träkonstruktioner som alternativ till betong. Bjerking som har stor erfarenhet av träkonstruktioner, installationer och klimatberäkningar är partner till Lillskär i detta projekt.

Planen är att bygga flerbostadshus om cirka 5 500 kvm BTA. Vi tänker oss en flexibel trästomme med krypgrund för att få ner utsläppen från konstruktionen. Återbrukat material från byggnader som demonteras i Ulleråker kommer att få nytt liv i Rosendal. Bland annat vill vi bygga utvalda lägenheter med en stor andel återbrukat material men också bygga komplementbyggnader med 100 procent återbrukat material.

Här planeras lägenheter från 1 rum och kök upp till större lägenheter om 5 rum och kök med uthyrningsdel som ger flexibilitet för boende över tid.

Läs mer om planerna för kvarteret på Uppsala Kommuns Hemsida

Rosendal

Rosendal har ett ovanligt bra läge med några minuters cykelavstånd till Uppsala centrum. Här finns naturreservat och service som skola, livsmedelsaffärer, vård och annan samhällsservice nära. Stadsdelen ligger mitt i ett av Sveriges främsta kunskapskluster med två universitet och ett av landets största sjukhus som grannar. Rosendal kommer innehålla en blandning av funktioner med både bostäder, handel, service, idrott, universitetsknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden. Via Torgny Segerstedts allé, som löper genom Rosendal, kommer en stomlinje förse hela stadsdelen med tät och kapacitetsstark kollektivtrafik raka vägen till centrum. Sträckan är redan idag vältrafikerad av stadsbussar.

ETAPP 4 (Lillskär i Kvarter D)

Etapp 4 ligger centralt i stadsdelen, mellan Torgny Segerstedts allé och Kronparken och angränsade till Rosendals torg. Totalt uppskattar vi att etapp 4 kommer att kunna inrymma cirka 700–800 lägenheter och verksamheter i byggnadernas bottenvåningar. I etappen ryms också två förskolor varav den första nyligen invigts. Markanvisningstävlingen omfattar cirka 550–600 av totala antalet lägenheter inom etappen.

Kvarter D: Cirka 5 500 kvm BTA. Upplåtelseform bostads- eller äganderätt. Parkering ska friköpas i underjordiskt garage i kvarter C samt till mindre del i befintliga mobilitetshus.

Klimatpositivt byggande

Städer står idag för 70% av världens växthusgaser. Vi måste drastiskt tänka om hur vi bygger nya stadsdelar för att minska utsläppen och samtidigt bibehålla viktiga funktioner och värden i staden.

Rosendal är en del av Uppsalas största stadsutvecklingsområden som byggs ut fram till år 2030. Stadsdelen ska bidra till Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 °C samt Uppsala kommuns mål att vara klimatneutralt 2030. Byggnader och byggande står för 40% av de energirelaterade utsläppen. Därför är det viktigt att aktörer inom byggprocessen ökar kunskapen om hur utsläppen ska minska. Bygg och anläggning står även för en betydande del av klimatpåverkan inom Uppsala kommun.

I etapp 4 av Rosendal ska vi visa att det går att bygga en klimatpositiv stadsdel genom att:

  1. sträva efter nollutsläpp och utforska alla möjligheter till utsläppsminskningar ur ett livscykelperspektiv. För att styra dit används klimatgränsvärden för byggnaderna.
  2. uppnå ett nettoupptag av växthusgaser som leder till klimatpositivitet

Preliminär tidplan

2025  
Första byggstart

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planering
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Design
Besiktning
Inflyttning