Orsa, Lillån

  • Bostadsrätt
  • Orsa
  • Lillån

Nya bostäder planeras vid Lillån, centralt i Orsa

VIP-försäljning pågår, anmäl ditt intresse för att få prislista och möjlighet att delta.

Bostadshuset uppförs några kvarter norr om Orsa station, utmed Järnvägsgatan. Här ligger det med direkt närhet till centrala Orsa och i ett vackert läge invid Lillån.

Välplanerade, ljusa lägenheter om 2-3 rok, ca 50-84 kvm med generösa balkonger samt uteplatser för marklägenheterna. För att ge alla förmånen att uppleva landskapet inifrån lägenheterna har alla bostäder visuell kontakt med årummet.

Tillgänglighetsanpassat med hiss till samtliga våningsplan, rymliga trapphus och förrådsutrymmen i souterrängplan. Huset erbjuder dessutom trevliga gemensamhetsutrymmen för sina medlemmar såsom bastu med relax, wc & dusch, en vallabod/verkstad samt cykelförvaring.

I anslutning till föreningens fastighet finns möjlighet att hyra parkeringsplats och här tittar vi på möjligheten att bygga carports beroende av hur intresset ser ut från våra köpare. Bilplats kommer att kunna bokas enligt turordning för köp/bokning i projektet.

Utformning/Arkitektur

Arkitekterna Krook & Tjäder har tagit tillvara att det i Orsa finns en lång tradition av att bygga i trä och skapat ett levande och varierat intryck.

Visionsbild

“Urban Natur”

Bostadshuset skapar ett modernt tillskott, förankrat i lokal tradition. Genom att ta upp arkitektoniska element från befintlig bebyggelse, både äldre och nyare, skapas en ny årsring för boende med igenkänning från andra kvarter i Orsa. De rumsliga kvaliteterna utgår från platsens förutsättningar med rik grön- och blå struktur. För att ge alla förmånen att uppleva landskapet inifrån lägenheterna har alla lägenheter visuell kontakt med årummet.

Visionsbild

Visionsbild

Visionsbild

Bostäderna

Huset kommer att erbjuda 13 lägenheter fördelat på 2 – 3 rok om ca 50-84 kvm.

Några av bostädernas kvalitéter

  • Burspråk: Flera lägenheter får ett burspråk, för att förstärka vattenkontakten. Här kan de boende vilsamt sitta och se ut mot vattenspegeln.
  • Ett centralt mittparti: Likt flertalet byggnader i centrala Orsa förstärks mittpartiet, här genom ett tydligt indrag. Ovan entrén möjliggörs på så vis också en gemensam balkong för vårsolens första strålar från sydost.
  • Balkonger: Med inspiration från närområdet har huset en varierad balkongutformning och räckeslösningar.
  • Gemensamhetsutrymmen: Föreningens medlemmar får dessutom tillgång till trevliga gemensamma rum såsom t.ex. bastu, verkstads- och förrådsutrymmen.

Tidplan

Preliminär byggstart till hösten 2024. Beräknad byggtid är ca 12-14 månader.

Dokument

Prospekt

Situationsplan

Våningsöversikter

Planlösningar, alla lägenheter

Intresserad?

Fyll gärna i intresseanmälan så får du förhandsinformation inför säljstart!

Observera att bilder och information på denna sida är framtagna i tidigt projektskede och förändringar under projektering och byggtid kan förekomma.

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planering
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Byggstart
Besiktning
Inflyttning