Orsa, Lillån

  • Bostadsrätt
  • Orsa
  • Lillån

NY MARKANVISNING VID LILLÅN, Järnvägsgatan

Lillskär har erhållit en markanvisning i Orsa!

Markanvisningsområdet ligger några kvarter norr om Orsa station med direkt närhet både till centrala Orsa och Lillåviken, precis där natur och urbant möts med både service och rekreation direkt inpå knuten. I tävlingsförslaget har Arkitekterna Krook & Tjäder tagit tillvara att det i Orsa finns en lång tradition av att bygga i trä och skapa ett levande och varierat intryck.

Visionsbild

“URBAN NATUR”

Förslaget skapar ett modernt tillskott, förankrat i lokal tradition. Genom att ta upp arkitektoniska element från befintlig bebyggelse, både äldre och nyare, skapas en ny årsring för boende med igenkänning från andra kvarter i Orsa. De rumsliga kvaliteterna utgår från platsens förutsättningar med rik grön- och blå struktur. För att ge alla förmånen att uppleva landskapet inifrån lägenheterna har alla lägenheter visuell kontakt med årummet.

Visionsbild

Visionsbild

Visionsbild

BOSTÄDERNA

Huset kommer att erbjuda 13 lägenheter fördelat på 2 rok och 3 rok om ca 50-84 kvm.

Några av bostädernas kvalitéter

  • Burspråk: Alla lägenheter får ett burspråk, för att förstärka vattenkontakten. Här kan de boende kan krypa upp och se ut mot vattenspegeln.
  • Ett centralt mittparti: Likt flertalet byggnader i centrala Orsa förstärks mittpartiet, här genom ett tydligt indrag. Ovan entrén möjliggörs på så vis också en gemensam balkong för vårsolens första strålar från sydost.
  • Balkonger: Med inspiration från närområdet har förslaget varierad balkongutformning och räckeslösningar.
  • Gemensamhetsutrymmen: Huset rymmer också trevliga gemensamma rum såsom t.ex. bastu, verkstads- samt förrådsutrymmen

UNGEFÄRLIG TIDPLAN

Byggtid

Cirka 12 mån.

Se tävlingsförslaget här (länk nedan)

Markanvisning Orsa_Lillskär

Intresserad?

Fyll gärna i intresseanmälan så får du förhandsinformation inför säljstart!

Observera att bilder och information på denna sida är framtagna i tidigt projektskede och förändringar under projektering och byggtid kan förekomma.

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planering
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Byggstart
Besiktning
Inflyttning