Kristinehamn

  • Bostadsrätt
  • Kristinehamn
  • Centrum, Kv Sirius

Kommande projekt

I kvarteret Sirius, i korsningen Västerlånggatan/Tegelslagaregatan har Lillskär vunnit en markanvisningstävling. Området får enligt detaljplanen bebyggas med flerbostadshus ev. i kombination med lokaler för centrumändamål, med en största byggnadsarea om ca 1100 m² samt fjorton meter maximal byggnadshöjd.

Kommunens beslut om att tilldela Lillskär markanvisningen motiveras av att Lillskär “presenterat ett spännande projekt med en kombination av modern arkitektur som samtidigt fångar platsens speciella och kulturhistoriska omgivningar på ett bra vis”.

Förslaget, som har tagits fram tillsammans med arkitekterna Krook & Tjäder i Uppsala möjliggör ca 50 nya bostadsrätter och två lokaler för centrumändamål.

Huset består av två byggnadskroppar, sammansatta till en volym i vinkel, med stort fokus på detaljutformning av bland annat takkupor, frontespiser, balkonger och terrasser samt intilliggande gårds- och gatumiljöer. Detaljerna går att knyta an till befintlig bebyggelsemiljö i Kristinehamn, med stort fokus på de närliggande fastigheterna Sirius 5 och Capella 12.

Är du nyfiken på detta projekt?

Gör en intresseanmälan till Lillskär så håller vi dig uppdaterad om projektet.

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planering
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Byggstart
Tillval
Inflyttning