Grönt ljus för sex våningar vid Åkerö Brofäste

Skiss som visar hur husen vid Åkerö brofäste kan byggas utifrån de förändringar som nu föreslås i förslaget till detaljplan. Illustration: Acrum

Detaljplan för Åkerö Brofäste röstades igår igenom

Det blev ett tydligt besked när kommunfullmäktige i Leksand sammanträdde på måndagskvällen den 25 november. 35 av ledamöterna röstade ja till detaljplanen medan 13 röstade nej och 1 ledamot avstod.

Det här innebär att vi nu har grönt ljus för att bygga sex våningar vid Åkerö Bröfäste!

Det ursprungliga förslaget om 8 våningar har efter synpunkter framkomna vid samråd arbetats om och landat i detta nya uttryck som husen har. “Sammantaget tycker jag att vi efter förändringarna i våningsantal och färgval har fått fram en bra detaljplan och att de nya husen passar väl in i Siljansbygden, säger Sebastian Larsson (m)”.

Vidare sägs att det råder bostadsbrist i Leksand och kommunen växer. “Vi slår befolkningsrekord varje månad, men ökningstakten har mattats av den senaste tiden och det tror vi beror på att vi har stor brist på bostäder i Leksand. Det är bara att gå ned till Leksandsbostäder här nedanför och lyssna. De har 2000 personer i kö, vilket väl också borde vara något slags rekord säger moderaternas Sebastian Larsson.”

Vad händer nu?

Att kommunfullmäktige nu röstat ja till detaljplanen innebär att processen för bygglov kan starta om inte beslutet överklagas inom 3 veckor av de som bor nära och därför kan anses vara sakägare. Om det inte sker blir nästa steg en bygglovsansökan från oss på Lillskär. Villkoren är att vi söker bygglov för hus på max 6 våningar och att husen har faluröd färg och sadeltak. Detaljplanen godkänner även fasader av trä och detaljer på husen kan ha en grå nyans.

Vi kommer nu att fortsätta arbetet med utformningen av husen exteriört och interiört. Tillsammans med Arcum arkitektkontor i Uppsala arbetar vi vidare med lägenhetsstorlekar samt planlösningar och vi kommer så småningom att knyta till oss en mäklare på orten som kommer förmedla bostäderna åt oss. Vi räknar med en försäljningsstart under 2020.

Anmäl ditt intresse till oss för löpande information om projektet!