En uppdatering kring Åkerö Brofäste och nya planerade bostäder, Leksand

Efter att Mark och miljödomstolen upphävde detaljplanen för det nya bostadsområdet vid Åkerö brofäste har nu kommunen tagit fram en ny detaljplan för området.

Den nya planen skiljer sig inte nämnvärt från det tidigare, men den har nu kompletterats med en kulturmiljönanalys, något som domstolen saknade. Utöver analysen har kommunen nu även lagt till en rivnings- och efterhandlingsrapport och en ny undersökning om så kallad betydande miljöpåverkan. I övrigt är det inga större förändringar i förslaget. Syftet är fortfarande att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus i upp till sex våningar, förklarar samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M).

Här kan du ta del av den nya samrådshandlingen.

Samrådet pågick till den 18 november som också var sista datum för att lämna in ett skriftligt yttrande. Därefter sammanställs och bemöts alla yttranden innan handlingarna ställs ut för granskning. Kommunens ambition är att kommunfullmäktige ska anta den nya detaljplanen under första delen av 2021.

Åkerö brofäste från ovan