En påminnelse om brandsäkerhet

Goda råd: • Se till att granen förblir grön och grann – en torr gran kan brinna upp på några sekunder. Kontrollera att sladdar och elektronik inte har skador när de tas fram ur förrådet. Använd jordfelsbrytare och CE-märkta produkter. Vid brand i elektriska apparater eller anordningar, dra ut kontakten innan släckning för att undvika stötar.
• Lämna inte brinnande ljus utan uppsikt. En dekal vid ytterdörren om att släcka ljusen är god idé. Använd inte ljusstakar av trä eller annat brännbart material. Använd inte många värmeljus tillsammans, stearinet kan antändas om det blir för varmt. Och håll tända ljus på säkert avstånd från gardiner och dekorationer.
• Använd inte torr mossa i adventsljusstaken! Köp mossa med flammskydd, och byt ut den varje år eftersom skyddet försvinner. Eller låt kreativiteten flöda och använd något icke brännbart att dekorera adventsljusstaken med.
• Utrusta hemmet med brandsläckare och brandfilt och ha dem nära tillhands, inte undanstuvade i garage eller förråd.
• Rensa spisfläkten och håll den ren från fett och olja.
• Brandöva hemma. Lär barnen att ringa 112, hur brandsläckare och brandfilt fungerar och var utanför bostaden ni skall samlas vid utrymning. Lär också barnen att hålla ytterdörren stängd om trapphuset är rökfyllt – det är oftast inte elden som dödar, utan röken.

Ta hand om varandra i Jul!