Detaljplanen upphävs för Åkerö Brofäste, Leksand

Efter en lång tids väntan har nu mark- och miljödomstolen meddelat sitt beslut på den överklagan som lämnats in mot detaljplanen för Åkerö brofäste. Domstolen ger kommunen rätt på två punkter men på den tredje som gäller de kulturhistoriska värdena i området anser man att kommunen inte tagit fram tillräckligt med underlag.

Detta betyder att detaljplanen nu upphävs och att säljstarten av bostäderna kommer att skjutas fram tills det finns en ny, antagen detaljplan.

Här kan du läsa hela artikeln i Siljan News:

https://www.siljannews.se/leksand/detaljplanen-for-akero-brofaste-upphavs