Snart flyttar vi kontoret!

Om en dryg vecka flyttar vi kontoret till nya lokaler! Från den 1 april hittar du oss på adress Svartbäcksgatan 10, 753 20 Uppsala.

Att flytta är en häftig upplevelse, men vägen dit kan stundtals vara utmanande. Här har vi sammanställt en checklista på viktiga saker som behöver ordnas vid flytt, vare sig det gäller flytt till en ny lokal eller till en ny bostad.

Se över avtal

En viktig del vid en flytt är att se över olika avtal, till exempel elavtal, tv, bredband eller försäkringar, som är kopplade till bostaden.

Bredband – var ute i god tid

Här är ett gott råd att vara ute i extra god tid med såväl uppsägning som nytt abonnemang. Bredbandsföretagen har generellt långa väntetider.

Hemförsäkring – se över dina flyttvillkor

Kontakta ditt försäkringsbolag med fakta om den nya bostaden. Passa även på att fråga om dina villkor när du flyttar, till exempel om något går sönder eller försvinner under flytten. Ska du flytta något av stort värde finns särskilda transportförsäkringar som bara gäller en viss tid. Flyttar du in i en bostadsrätt behöver du också teckna ett bostadstillägg om det inte ingår via bostadsrättsföreningen.

El och vatten – läs av i nya bostaden också

Säg upp gamla abonnemang och teckna nya. Gör slutavläsning sista dagen både i bostaden du flyttar från och bostaden du flyttar till. En bra grundregel är att komma ihåg att teckna ett nytt nät- och elavtal för den nya adressen i god tid innan flytten. Desto närmare inpå flytten teckningen görs, desto större är risken för att elbolaget inte hinner starta elleveransen i tid. I en del bostadsrättsföreningar tecknas el gemensamt för föreningen, i detta fall behöver du då inte teckna något eget abonnemang.

Sophämtning – om du bor eller flyttar till villa

Kontakta kommunen du flyttar till för att ordna med sophämtning. Gör det gärna ett par veckor före flytten. Tänk på att det ofta finns flera olika alternativ att välja mellan både vad gäller grad av service och storlek på kärl.

 

Adressändring – automatisk folkbokföring

För att anmäla din flytt gå in på www.adressandring.se. Därmed får flera myndigheter din nya adress automatiskt. Bra att göra 1–2 veckor före flytten. De skickar ifyllda blanketter till gamla adressen i två exemplar som du returnerar till Adressändring och Skatteverket.
Samtidigt som du gör din flyttanmälan blir du folkbokförd på nya adressen. Det är du skyldig till enligt lag eftersom det avgör i vilken kommun du ska betala skatt och var du ska rösta.

Eftersändning av din post

Beställer du ingen eftersändning returneras din post automatiskt till avsändaren från den dagen som nya ägaren är skriven på din gamla adress.

Hemtelefon

Kontakta din telefonoperatör för flytt av ditt nummer. Hur snabbt flyttningen görs varierar hos de olika operatörerna men det är bra att vara ute en vecka i förväg. Priset för flytten varierar.

Flyttkort – kom ihåg dina vänner

En tradition som avtagit, men i dag finns enkla möjligheter att skicka flyttkort, flytt-SMS och e-flyttkort utan kostnad. Beställer du eftersändning av post får du förtryckta flyttkort med din nya adress. På www.adressandring.se kan du också skicka ifyllda e-flyttkort och flytt-SMS till släkt och vänner.

Flyttfirma

Behöver du hjälp med flytten så glöm inte boka flyttfirman i god tid. Ska du flytta själv kanske du istället behöver boka hyra av last-/ eller skåpbil för att underlätta flytten.

Skriv ut din Checklista för flytt