Rekordstark marknad för nyproduktion!

I en artikel av Hemnet beskrivs bostadsmarknaden för nyproduktion som rekordstark då antalet sålda nyproducerade bostadsrätter på Hemnet ökade kraftigt under det fjärde kvartalet 2020 och nu är på den högsta nivån så långt tillbaka som Hemnet har statistik.

Marknaden för nyproduktion går starkt, sannolikt på grund av en stor tilltro till marknaden bland svenska bostadsköpare. Det här är även något som vi på Lillskär erfar. Då vi under december-20 säljstartade tre nya bostadsprojekt gjorde vi vår högsta försäljning på hela året mellan december -20 till januari -21!

– “Marknaden för nyproduktion ser ut att vara stark. En gynnsam faktor är sannolikt att bostadsköparnas prisförväntningar har stärkts under 2020. Att marknaden har en tro på framtiden är en viktig förutsättning eftersom det ofta är långa ledtider när man köper just nyproduktion” säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet.

Under det fjärde kvartalet såldes det 2 034 nyproducerade bostadsrätter som annonserats via Hemnet, en ökning med 37 procent från det fjärde kvartalet 2019. Det är även det högsta antalet under ett kvartal, åtminstone tillbaka till 2014 vilket är så långt som Hemnet har statistik.

Stor ökning

Under hela 2020 såldes 6 289 nyproducerade bostadsrätter som annonserats via Hemnet vilket var en ökning med 17 procent jämfört med 2019. Helårssiffran för 2020 är den högsta sedan 2014 vilket är så långt tillbaka i tiden som Hemnet har statistik.

– “Lite spekulativt kan man tänka sig att intresset för nyproduktion ökar när man har en stark prisutveckling på successionsmarknaden, som vi har haft nu. Det kan då finnas spekulanter som tittar lite extra på nyproduktionsmarknaden, som har fasta priser” säger Staffan Tell.

Lillskär säljstartade under december tre nya bostadsprojekt i Mora, Tierp och Härnösand. Denna, för oss, nya bostadstyp erbjuder enplans bostadsrättsradhus om 3 rok på 87 kvm. Husen levereras av Svensk Husproduktion som är en av landets ledande husleverantör med tillverkning i Bromällas högteknologiska husfabrik.

Vi ser att denna bostadstyp passar väldigt bra för den lilla familjen eller paret som lämnar villan till förmån för ett “enklare” boende.

Läs mer om våra färdigställda, aktuella samt kommande projekt!