Rekordmånga sålda bostadsrätter och fler som tror på stigande bostadspriser

Hög aktivitet på marknaden under juli

Det har varit en ovanligt stor aktivitet på bostadsmarknaden i sommar och i juli såldes rekordmånga bostadsrätter via bostadssajten Hemnet.

Det här har även vi på Lillskär erfarit. I samtliga av våra aktuella bostadsprojekt har försäljningen rullat på trots sommar och semester. Under juli månad såldes två av våra exklusivaste takvåningar i två olika projekt, i Hudiksvall (Brf Söderläget) och i Strängnäs (Brf Båthuset).

Här kan du läsa mer om projekten:

www.brfsoderlaget.se

www.brf-bathuset.se

Så långt tillbaka som Hemnet har jämförbar statistik, sedan 2014, har det aldrig tidigare sålts så många bostadsrätter en julimånad som i år. Jämfört med juli 2018 såldes det 12 procent fler bostadsrätter i år. Erik Holmberg, analytiker vid Hemnet säger i en artikel till Nyhetsbyrån Direkt att de har sett att bostadsmarknaden återhämtat sig under 2019. “De höga försäljningsvolymerna är delvis en effekt av det höga utbudet samt att man nu accepterar läget med något lägre priser och amorteringskrav. Den främsta orsaken är nog ändå psykologisk. Andelen som tror på stigande bostadspriser ökar för sjunde månaden i rad, även om det generellt är små förändringar. Det skapar en tilltro som gör att man vågar göra affärer, jämfört med läget 2017-2018, då det var en väldigt hög osäkerhet”.

Hemnets köparbarometer visar också att andelen av besökarna på Hemnet som tror på stigande bostadspriser fortsätter att öka och det är fortsatt fler som tror på stigande än sjunkande bostadspriser.

Även priserna på permanenta småhus steg 3 procent under perioden maj till och med juli jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB.

Här säljs bostadsrätterna snabbast

Skåne är det län i landet där lägenhetsförsäljningar nu i genomsnitt går snabbast. Mediantiden för en försäljning hittills i år är 17 dagar i Skåne. Tre dagar lägre än i riket totalt. Svedala och Staffanstorps kommun är de kommuner med kortast försäljningstid. Där har mediantiden hittills i år legat under två veckor. På orterna där Lillskär nu har pågående försäljning av bostadsrätter ser vi också att försäljningstakten har ökat och mediantiden för en försäljning är nu 23 dagar i Gävleborgs län, 22 dagar i Dalarna 22 och 21 dagar i Södermanlands län. Jämfört med fjolåret har försäljningstiden på många ställen nu minskat. (Källa Hemnet)