Ornäs Hamn, Borlänge

  • Bostadsrätt
  • Borlänge
  • Ornäs Hamn

Lillskär planerar ett nybyggnadsprojekt vid Ornäs Hamn om ca 90 bostäder. Här vill vi skapa ett område som med stark lokal karaktär och en mångfald av mötesplatser och vistelseytor kan bli en naturlig samlingsplats för såväl Ornäsborna som besökare. Arkitektförslaget är en samtida och mycket elegant tolkning av radbyn – med loftgångshus tätt placerade längs smala gränder med storslagna utblickar mot Ösjön. Bebyggelsens är inspirerad av 1500-talets Ornäsloft, men samtidigt är formspråket tydligt nutida. Fönstersättning, detaljbearbetning och val av fasadpanel är vad som ger husen en modern och samtida karaktär.

Anmäl ditt intresse nedan för att få löpande information om projektet!

Kontakt:
Carolina Hagren,072-527 92 00  carolina.hagren@lillskar.com
Orphei Drängars Plats 1 , 753 11 Uppsala

Bilder & Filmklipp

Vår process

Planerar
Intresseanmälan
Avtalsskrivning
Byggstart
Design
Inflytt