Unika bostäder kräver unika lägen

Grunden för vår verksamhet är att upptäcka och utveckla markområden – unika lägen – där vi ser potentialen som ingen annan ser. Vi jobbar alltid nära kommuner och andra markägare som är intresserade av att utveckla sin stads- och närmiljö. Hela vår arbetsprocess bygger på noga och grundliga val av samarbetspartners och underleverantörer – arkitekter, mäklare, byggbolag, teknikkonsulter och entreprenörer. Vi sätter det goda hantverket främst i all vår nybyggnation, med detaljer som skiljer sig från mängden.

Lillskär står för byggkvalitet in i minsta detalj, med genomtänkta planlösningar och generösa ljusinsläpp. En målbild som finns tidigt i arbetsprocessen. 

Vision

”Vi ska utveckla väl genomtänkta bostäder
som gör avtryck i lokalsamhället, och som Lillskärs medarbetare ska känna sig stolta över.”

Kärnvärden

KVALITET
Vi har erfarenheten och kompetensen, är pålitliga, gör noggranna val, tar genomtänkta beslut och långsiktigt ansvar.

HÅLLBARHET
Vi står för energieffektivt byggande med miljövänliga material. Allt vi gör bygger på en helhetssyn – från idé till inflyttningsklar bostad. Vi ser även till att uppdragsgivarnas och samhällets specifika krav/regler uppfylls.

INLEVELSE
Vi är engagerade, lyhörda, flexibla, positiva, proaktiva, bra på att bygga relationer och har passion och tydlig yrkesstolthet i allt vi gör.

KREATIVITET
Vi agerar annorlunda och är nyskapande, bland annat genom att upptäcka och utveckla lägen där vi ser potentialen som andra inte ser.

Affärsidé

”Att se möjligheter, upptäcka och utveckla unika lägen för att sedan skapa hållbara bostäder och trivsamma hem.”