Lillskär erhåller ny markanvisning i Orsa!

Orsabostäder har under sommaren haft en markanvisningstävling gällande en byggrätt på kvarteret Hästen vid Järnvägsgatan 27 i Orsa.

Lillskär har nu erhållit markanvisningen för att bygga ett nytt bostadshus med ca 13 st lägenheter, ritat av Arkitekterna Krook & Tjäder.

Juryns motivering till beslut

Juryn har i sin utvärdering gjort en samlad bedömning att Lillskär AB:s förslag möter det Orsabostäder efterfrågat gällande arkitektur, utformning, komplettering av befintligt bostadsutbud och hur förslaget harmoniserar med stadsmiljön i Orsa.

Motiveringen till beslutet lyder:
”Förslaget har en modern och spännande gestaltning av byggnaden som passar in i området. Planlösningen gör att alla lägenheter har kontakt med Lillån och antalet lägenheter samt dess storlekar på 2 och 3 rum och kök kompletterar ortens bostadsutbud i flerbostadshus.”

Mer om projektet

Markanvisningsområdet ligger några kvarter norr om Orsa station med direkt närhet både till centrala Orsa och Lillåviken, precis där natur och urbant möts med både service och rekreation direkt inpå knuten. Huset kommer att erbjuda 13 lägenheter fördelat på 2 rok och 3 rok om ca 55-90 kvm.

Tidplan

Byggtid om cirka 12 mån. Vid byggstart hösten 2023, blir inflyttning under hösten 2024.

Visionsbilder