Fortsatt stark bostadsmarknad!

Bostadsmarknaden i maj fortsätter att visa samma höga aktivitet som vi har sett under året. Försäljningstiderna för “begagnade” bostäder ligger på rekordlåga nivåer och efterfrågan är hög i förhållande till utbudet trots att det publicerats mycket lägenheter till salu på Hemnet. Inom våra nyproduktioner har vi också sett en stor efterfrågan och bra försäljningstakt inom våra samtliga säljstartade projekt.

Under förra våren kände många oro över hur Coronapandemin skulle påverka bostadsmarknaden. Men varken Coronapandemi eller ekonomisk osäkerhet fick bostadsmarknaden på fall under 2020. Priserna fortsatte uppåt och i den senaste mätningen från Svensk mäklarstatistik konstaterades en uppgång med sju procent på årsbasis för bostadsrätter och elva procent för villor. Vi kan nu se, när ett år har gått att bostadsmarknaden förblivit ganska stabil men att efterfrågan har skiftat något. Till exempel har efterfrågan varit lägre på smålägenheter med förstagångsköparna. De kanske blev utan arbete i spåren av Corona eller valde att bo kvar längre hemma i en osäker tid.

En ny undersökning gjord under våren, av Hemnet och Stockholms Handelskammare visar att 8 av 10 av 18-29-åringar i Sverige har upplevt utmaningar med att finansiera ett bostadsköp. Av resultaten framgår att 30 procent upplever att man inte kunnat flytta till sin önskade bostad eftersom man inte uppfyller bankernas krav för att ta ett bolån. 48 procent av samtliga svarande anser att man upplevt utmaningar med finansieringen av sin bostad – en siffra som växer till 82 procent om man enbart tittar på svarande mellan 18-29 år.

Efterfrågan på större lägenheter och villor har däremot varit hög. Under april steg villapriserna i genomsnitt med +2 procent. Det innebär att villapriserna har stigit med 19 procent på årsbasis, vilket är den högsta siffran som Svenska Mäklarstatistik noterat.

Många arbetar hemifrån i större utsträckning, längre pendelavstånd kan då accepteras och det kan finnas behov av ett extra rum för avskilt arbete. Även efterfrågan på fritidshus har varit större under pandemin. Det var troligen det uteblivna resandet som bidrog till utvecklingen på fritidshusmarknaden.

Nu kommer en sommarperiod som ofta medför något lägre tempo på bostadsmarknaden, men vi ser framför oss en höst med fortsatt stark bostadsmarknad!