En sammanfattning av bostadsåret

Efter oro och prisnedgångar 2017 följde ett år av stabilisering på bostadsmarknaden 2018. Under 2019 övergick stabiliseringen i en återhämtning och vid årets slut är prisutvecklingen uppåtgående för både villor och bostadsrätter. Det konstaterar Hemnet i sin årskrönika.

– “Under 2019 har vi sett en tydlig återhämtning på bostadsmarknaden med snabbare affärer, högre budpremie och stigande priser. Förändringen i bostadsköparnas prisförväntningar har varit ganska extrem. I januari i år trodde 15 procent på stigande priser. Nu i december har den andelen mer än fördubblats samtidigt som andelen som tror på sjunkande priser har minskat kraftigt. Sammantaget finns det ett antal faktorer som talar för att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga under 2020” säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet.

Minskande utbud av bostäder till salu
Efter flera år med stigande utbud för bostäder till salu bröts trenden under 2019. För villor skedde trendbrottet i maj och för bostadsrätter skedde det i oktober. Antalet nya objekt som kommit ut har förändrats marginellt med en ökning för bostadsrätter om 0,4 procent och en minskning för villor med 1,2 procent. Att utbudet sjunkit under året beror alltså på att bostäderna säljs snabbare.

Kraftigt ökad optimism bland bostadsköparna
Året inleddes med en svaga prisförväntningar enligt Hemnets Köparbarometer. I januari var det 37 procent som trodde att priserna skulle sjunka och 15 procent som trodde att priserna skulle öka. Men redan i februari började prisförväntningarna att stärkas och optimismen har sedan ökat stadigt under 2019.

Även vi på Lillskär, som utvecklar och säljer bostäder främst utanför storstäderna har under året märkt en tilltagande optimism och köpvilja hos kunderna inom segmentet nyproduktion. I juli månad slog vi försäljningsrekord då våra mäklare i Hudiksvall och Strängnäs sålde våra två dyraste taklägenheter. Även för vårt bostadsprojekt i Falun har intresset och försäljningstakten ökat markant under 2019 jämfört 2018. Då vi för kommande året planerar nya projekt i bl.a. Hudiksvall, Mora, Leksand och Ornäs känns det mycket glädjande att vi nu kan se positiva indikatorer för en återhämtad bostadsmarknad.

Positiva indikatorer
Det finns ett antal olika indikatorer som tyder på att bostadsmarknaden har återhämtat sig under året.

  • Utbudet har under slutet av året minskat på årsbasis och i Stockholm är minskningen relativt kraftig med minus 14 procent (v.49).
  • Antal sålda bostadsrätter och villor låg i oktober och november på den högsta nivån sedan 2013 för motsvarande månader.
  • Budpremien, det vill säga skillnaden mellan utgångspris och slutpris, har ökat stadigt under året.

Här kan du läsa hela rapporten från Hemnet.