En bostadsmarknadsuppdatering

Hur ser bostadsmarknaden ut nu?

I nuläget ser vi fortfarande en väl fungerande marknad med god aktivitetsnivå. Vi har på Lillskär fortsatt ett bra inflöde av intressenter till våra pågående och planerade bostadsprojekt runtom i landet. Det sker, enligt mäklarna på våra verksamma orter, fortsatt många bostadsförsäljningar och prisnivån har varit stabil under hela mars. “Vi ser en trend där både säljare och köpare är och vill vara aktiva, och att den säsongsmässiga ökningen av bostadsutbudet ligger som vanligt. De visningar som planerats genomförs enligt plan, men utifrån nya visningsrutiner”.

Hur ser bostadsmarknaden ut framöver?

Exakt hur marknaden kommer att påverkas av Coronavirusets spridning är förstås ingen som vet eller kan förutspå. Mäklarhuset sammanfattar påverkande faktorer så här: “Positivt för bostadsmarknaden är att det är låga räntor, ett underskott av bostäder och att det nu även finns möjlighet till amorteringsfrihet på bolån. Bostadsmarknaden stannar aldrig av helt eftersom förändrade familjesituationer gör att en stor del av marknaden brukar fungera även i svårare tider. Ser vi över tid så har det sålts ungefär lika många bostäder varje år, oavsett låg- eller högkonjunktur. Det talar för fortsatt aktivitet på bostadsmarknaden. Däremot kan både säljare och köpare behöva hitta en ny nivå att mötas på om detta drar ut på tiden. Att äga sitt boende är en långsiktig affär”. Det går alldeles utmärkt att sälja nu också, vi sluter affärer hela tiden. Faktum är att mars 2020 varit en av våra bästa försäljningsmånader någonsin, och intresset är fortsatt stort enligt mäklarkedjan Mäklarhuset. Läget skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet och det kan kännas svårt att veta hur man bör tänka just nu.

SBAB om läget på bostadsmarknaden

SBAB:s boendeekonom Claudia Wörnmann säger så här:

Hur har bostadsmarknaden påverkats hittills?

Det finns en oro och osäkerhet eftersom vi ännu inte har full koll på Coranaviruset och därför inte kunnat säkerställa de fulla konsekvenserna i samhället och ekonomiskt. Oron kan leda till en viss avvaktan men samtidigt är räntan väldigt låg och de som förlorat sitt arbete kan beviljas amorteringslättnader, vilket blir en motvikt mot oron. Men visst görs det affärer, alla varken kan eller vill vänta. Väntar man tvillingar i en etta, har separerat, eller tillhör de som sålt först och ska köpa sen så kan man inte riktigt vänta. De som ändå tänkt att sälja i vår, tidigarelägger kanske sin försäljning.

Vad tror man om utvecklingen framåt?

Människor flyttar för att något sker i privatlivet. Vi träffar partners, flyttar hemifrån, får barn, flyttar isär och startar om. Någon flyttar till ett arbete eller studier på annan ort. Är det så att man på grund av Coronapandemin förlorat inkomst så gör man ingenting. Det är mycket svårt att göra prognoser för det beror på hur långvarigt Coronautbrottet blir och med det de tillhörande restriktionerna som påverkar bostadsmarknaden genom att fler människor känner osäkerhet om sin ekonomi. När restriktionerna upphör och smittspridningen ebbat ut kan det mycket väl bli så att det finns ett uppdämt behov av att byta bostad så att marknaden snabbt kommer igång igen.

Åtgärder från oss

Vi är såklart måna om att våra kunder känner sig fortsatt trygga i att göra affärer med oss. Vi ser därför över våra projekt och samarbeten med såväl mäklare som banker för att se hur vi kan ge kunderna trygghet på olika plan. Ett exempel på detta är projektspecifika erbjudanden och digitala visningar samt kontraktsskrivningar med våra mäklare runtom i Sverige. Från måndag kommer vi att gå ut med ett begränsat erbjudande i Mora där vi planerar uppföra nya 12 radhus. Här kommer vi nu erbjuda en Köp-tidigt-rabatt, där avsikten är att premiera de som köper bostad tidigt i projektet. Köparna får bo ett år avgiftsfritt om de är bland de första som köper ett radhus i Brf Älven. Erbjudandet avser bostadens månadsavgift för 1 år från tillträde och är begränsat till de första 6 sålda husen. På så vis får köparna större trygghet i att köpa nu och sälja sen, då kostnaderna för en ev. dubbelboendesituation blir betydligt lägre om den skulle uppstå. Den därav lägre boendekostnaden under första året kan också vara betryggande i det fall att någon i hushållet förlorat inkomst vid t.ex. varsel eller permittering pga. rådande arbetsmarknad.