Garantibesiktning av Brf Prima

I förra veckan påbörjades garantibesiktningen av vårt fina projekt på Norra Kajen i Sundsvall, BRF PRIMA som färdigställdes under 2017.

När Brf Prima stod klart utfördes en slutbesiktning som sedan godkändes, varpå en femårig garantitid började löpa. Inom två år efter slutbesiktningen utför vi alltid en garantibesiktning.

Vid garantibesiktningen av Brf Prima närvarade Stefan Widenbring, projektansvarig hos Lillskär, tillsammans med en oberoende besiktningsman och representanter från entreprenören PEAB. Lägenheterna i projektet besöktes för en översyn och besiktningsmannen avgör här om nya fel har framträtt under garantitiden samt om han anser att entreprenören ska åtgärda dessa. Sådant som slitage, misskötsel samt resultat av all form av yttre påverkan, tas inte upp i besiktningsprotokollet men däremot har bostadsrättsinnehavare möjlighet att få eventuella funktions- och/eller ursprungliga fel åtgärdade.

Vi kan med glädje se att kvarteret och Norra Kajen fortsatt att utvecklas och bebyggas. Miljön är otroligt vacker med vatten, grönska och det stadsnära läget.

Här kan man verkligen förstå att de boende trivs!